Model wdrożenia: "On-premise", "Cloud" lub "Hybrid"

Decyzja o wyborze odpowiedniego modelu usług będzie zależała od Twoich potrzeb biznesowych. Jeśli Twoja firma poszukuje niedrogiego i łatwego do wdrożenia rozwiązania, model w chmurze “Cloud” będzie dla Ciebie interesującą opcją. 

W modelu “On-premise” Twoja firma jest właścicielem oprogramowania, uruchamia aplikacje i usługi we własnej infrastrukturze IT. Ten model jest preferowany przez firmy szukające personalizacji usług i wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Model wdrożenia

On-premise

Oprogramowanie jest instalowane lokalnie, na komputerach i serwerach Twojej firmy. Ten model zapewnia organizacji pełną kontrolę nad posiadaną technologią, jej monitorowaniem i bezpieczeństwem, ale wymaga przy tym dużych nakładów pieniężnych na początku.

Cloud

Model w chmurze “Cloud” bazuje na oprogramowaniu, z którego pracownicy firmy korzystają za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki rozwiązaniom chmurze możesz wdrażać i wspierać innowacyjne technologie, systemy rozproszone (np. Kubernetes, bazy noSQL, rozwiązania “serverless”). Model w chmurze oznacza, że usługi mogą być udostępniane szybciej i z minimalnym kosztem początkowym.

Hybrid

Model hybrydowy to połączenie rozwiązania w chmurze “Cloud” i “On-premise”. Oznacza to przechowywanie niektórych zasobów u siebie, ale także korzystanie z usług w chmurze w celu uproszczenia zarządzania. Jest to idealny model dla firm, którym zależy na skalowalności, którą zapewnia chmura i pełną kontrolą, którą gwarantuje model on-premise.

Instalacja

GREENFIELD

Odnosi się do opracowania systemu dla zupełnie nowego środowiska, zbudowanego od podstaw.

BROWNFIELD

Odnosi się do budowania i wdrażania nowego oprogramowania na bazie już istniejącego środowiska.

Przyszłość jest w Twoich rękach. Pozwól, że będziemy Cię wspierać w dążeniu do niej.