Strona główna > Usługi > Observability

EyeX - Observability

Tradycyjne monitorowanie systemów staje się mniej skuteczne z uwagi na złożoną architekturę systemów.

Prawdziwym wyzwaniem dla firm stają się rozproszone mikrousługi charakteryzujące się rozbudowanymi zależnościami oraz nieprzewidywalne zachowania nowoczesnych systemów.

“Observability” to właściwe rozwiązanie dla firm każdej wielkości, ze złożonymi środowiskami i wysoce rozproszonymi usługami.

Jak “observability” może pomóc Twojej firmie?

  • Identyfikujesz problemy z wyprzedzeniem, zanim wpłyną one na Twoich klientów
  • Zwiększasz produktywność swoich zespołów i dostarczasz usługi szybciej
  • Zmniejsz ryzyko związane z częstym deploymentem oraz zmieniającą się infrastrukturą

EyeX - Observability

Tradycyjne monitorowanie systemów staje się mniej skuteczne z uwagi na złożoną architekturę systemów. 

Prawdziwym wyzwaniem dla firm stają się rozproszone mikrousługi charakteryzujące się rozbudowanymi zależnościami oraz nieprzewidywalne zachowania nowoczesnych systemów.

“Observability” to właściwe rozwiązanie dla firm każdej wielkości, ze złożonymi środowiskami i wysoce rozproszonymi usługami. 

Jak “observability” może pomóc Twojej firmie?

  • Identyfikujesz problemy z wyprzedzeniem, zanim wpłyną one na Twoich klientów
  • Zwiększasz produktywność swoich zespołów i dostarczasz usługi szybciej
  • Minimalizujesz ryzyko związane z częstymi wdrożeniami i dynamiczną infrastrukturą

Nasze podejście do CI/CD

- Wykrywanie problemu
- Pulpity nawigacyjne produktu / procesu

- Współpraca z działem biznesowym
- Pulpity nawigacyjne produktu / procesu
- Dostosowanie wskaźników KPI i miar wydajności
- Notyfikacje
- Automatyczne akcje

- Śledzenie rozproszone
- Status środowisk - gotowe do testów
- Zarządzanie bazą błędów

- Automatyzacja wdrożeń
- Zarządzanie konfiguracją
- Zarządzanie dostępem
- Zarządzanie równolegle toczącym się developmentem

- Wszystko w jednym miejscu (logi, metryki)
- Szybkie znalezienie przyczyn problemów

- Fokus na rozwój oprogramowania
- Walidacja kodu
- Automatyzacja testów

- Automatyzacja testów
- Szybkie wycofywanie zmian
- Ciągłość biznesowa i zapewnienie klientom jak najlepszych doświadczeń
- Pokrycie kodu przez testy
- Skany podatności

Korzyści

Dział Finansowy

Oszczędności Opex dzięki wycofaniu dawnych systemów monitorowania

Oszczędności dzięki zmniejszeniu FTE (automatyzacja)

GŁÓWNE KORZYŚCI

Dział Biznesowy

Dostosowanie do biznesowych KPI

Poprawa czasu wprowadzenia na rynek (Time2market)

Poprawa ciągłości biznesowej

Podstawy podejścia zwinnego Agile

Elastyczne monitorowanie aktywności biznesowej (BAM)

GŁÓWNE KORZYŚCI

Dział Technologii

Komponenty Open Source

Wsparcie dla starszych i nowoczesnych architektur

Elastic może rozwiązać błędy DB (Known Errors DB)

GŁÓWNE KORZYŚCI

Przyszłość jest w Twoich rękach. Pozwól, że będziemy Cię wspierać w dążeniu do niej.