Strona główna > Usługi > Observability

Platform X - CI/CD

Wiemy, że czas ma ogromne znaczenie dla wszystkich innowacyjnych firm. Dzięki procesowi CI / CD możesz wdrożyć swoje oprogramowanie szybciej, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość kodu. 

Podstawy rozwiązania CI / CD, czyli ciągła integracja, ciągłe dostarczanie i ciągłe wdrażanie pozwalają na wczesne wykrywanie błędów i natychmiastową naprawę aplikacji. Wszystko to, pozwala Ci skutecznie wprowadzić produkt na rynek, jeszcze przed konkurencją. 

Korzyści z wdrożenia procesu CI / CD:

  • Zwiększona produktywność i efektywność Twojego zespołu
  • Przyspieszony czas wprowadzenia produktu na rynek
  • Produkty o wyższej jakości
  • Zwiększona satysfakcja klientów

Nasze podejście do CI/CD

PLAN

DO

CHECK

ACT

- Automatyzacja wdrożeń
- Zarządzanie konfiguracją
- Zarządzanie dostępem
- Zarządzanie równolegle toczącym się developmentem

- Fokus na rozwój oprogramowania
- Walidacja kodu
- Automatyzacja testów

- Automatyzacja testów
- Szybkie wycofywanie zmian
- Ciągłość biznesowa i zapewnienie klientom jak najlepszych doświadczeń
- Pokrycie kodu przez testy
- Skany podatności

- Ciągłe ulepszanie i automatyzacja
- Cykliczne skany bezpieczeństwa i jakości

Korzyści

Dział Finansowy

Oszczędności dzięki zmniejszeniu FTE (automatyzacja)

Oszczędności dzięki wprowadzeniu automatyzacji wdrożeń

Wczesne wykrywanie błędów i zmniejszanie ilości żądania zmiany

Szybsze sprawdzenie uzasadnienia biznesowego (Business Case)

GŁÓWNE KORZYŚCI

Dział Biznesowy

Poprawa czasu wprowadzenia na rynek (Time2market)

Poprawa ciągłości biznesowej i jakości obsługi klienta

Podstawy podejścia zwinnego Agile

GŁÓWNE KORZYŚCI

Dział Technologii

Automatyzacja walidacji (bezpieczeństwo, jakość)

Komponenty Open Source

Wsparcie dla starszych i nowoczesnych architektur

Obsługa zarządzania konfiguracją / środowisk

Przewidywalny proces, który buduje zaufanie biznesowe

GŁÓWNE KORZYŚCI

Przyszłość jest w Twoich rękach. Pozwól, że będziemy Cię wspierać w dążeniu do niej.